Gãy Cẩu Tháp tại Hải Phòng, nguyên nhân do đâu?

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
Tags: