Samsung chuyển hầu hết sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014
Tags: