Nổ lớn tại khu tự trị Tân Cương_Trung Quốc, 31 người chết

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014
Tags: