Video thuyền trưởng tháo chạy khỏi phà Sewol

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014
Tags: