Thủ tướng: 'Không bao giờ quên cuộc chiến biên giới 1979'

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014
Tags: