Pháp mong muốn bảo tồn nguyên trạng cầu Long Biên

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014
Tags: