Đại tu cầu Long Biên: Sao lại để tàu hỏa đâm xuyên ‘ngực’?

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014
Tags: