Việt Nam và Nhật Bản ký hiệp định vay ODA trị giá 447 triệu USD

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
Tags: