Đường mới thông xe đã mất nắp bể cáp ngầm

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
Tags: