Trung tâm Sài Gòn kẹt cứng vì dòng người đi chơi Noel

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
Tags: