Hầm Thủ Thiêm bị nghẽn hệ thống thoát nước

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
Tags: